Anti-discriminatiebeleid

Uitgangspunt van het opgestelde beleid voor de werving & selectie procedure moet zijn dat de relevante functie-eisen inzichtelijk en controleerbaar is en ook nog eens systemisch is ingericht. Daarnaast moet het beleid activiteiten bevatten die discriminatie binnen het proces voorkomen.

 

 

Bedrijven en organisaties met minder dan 25 medewerkers moeten wel een anti-discriminatiebeleid hebben, maar hoeven dit niet schriftelijk vast te leggen. Mocht de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) een vermoeden hebben dat het anti-discriminatiebeleid niet wordt toegepast dan kunnen zij de betreffende werkgever verplichten dit toch schriftelijk vast te leggen. Ook kan de NLA – na een waarschuwing- een werkgever een boete opleggen van maximaal € 4.500,-. En deze boete wordt ook nog eens openbaar gemaakt.